Městský úřad Hulín

Městský úřad Hulín

náměstí Míru 162
768 24 Hulín
IČ: 00287229

Informace o kanceláři Městský úřad Hulín

Městský úřad v České republice. Naleznete zde kontakt na městský úřad včetně adresy městského úřadu. Případně číslo bankovního účtu městského úřadu, je-li zveřejněno. Provozní doba, nebo otevírací hodiny městského úřadu. Úřední hodiny městského úřadu a podatelny. Telefonní čísla a email na městský úřad. Má-li městský úřad své webové stránky, naleznete je zde. Všechny informace na městské a obecní úřady jsou aktuální a jsou pravidelně aktualizovány.

Městský úřad dále:

• Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
• Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
• Přijímá oznámení o shromáždění
• Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
• Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
• Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
• Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
• Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
• Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
• Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
• Pronajímá bytové a nebytové prostory
• Pronajímá hrobová místa
• Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
• Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
• Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
• Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
• Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
• Vybírá poplatky ze psů
• Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
• Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
• Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
• Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
• Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
• Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
• Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

S kým můžete přijít do kontaktu?

Telefon
573 502 711 (spojovatelka)
573 350 525 (starosta)
573 502 713 (tajemník)
573 502 739 (sekretariát)
573 502 714 (místostarosta)

Fax
573 350 188 (fax)

E-mail:
mesto@hulin.cz

 

číslo bankovního spojení: 8319720217/0100

Kde nás najdete?

Zobrazit